Dalyvauk virtualiame „Puntuko bėgime“!

 

2021 m. gegužės 1 dieną turėjo vykti seniausias Lietuvoje bėgimas „Anykščiai – Puntuko akmuo – Anykščiai“.

Dėl paskelbto karantino siūlome pažymėti šią dieną virtualiu bėgimu savo pasirinktoje trasoje.

Visi dalyviai, įveikę savo pasirinktą distanciją, į el. paštą sulauks atsiųstų jų vardais/pavardėmis pažymėtų atminimo diplomų, kuriuos vėliau galės atsispausdinti.

Taip pat numatyti ir prizai, kurie atiteks įvairių nominacijų nugalėtojams (bet ne pagal sportinius rezultatus).

Vieta, laikas ir bėgimo sąlygos (nenustatoma/neribojamas) – kiekvienas dalyvis bėgimą pradeda individualiai, sau tinkamu laiku ir pasirinktoje vietoje.

Bėgimas vyks nuo balandžio 26 iki gegužės 2 dienos vakaro, o rezultatai bus atnaujinami tam skirtoje naujienoje.

Šiemet planuojamas surengti ir tikras „Puntuko bėgimas“, kai tik leis dėl pandemijos besikeičianti situacija šalyje.

BĖGIMO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Virtualus simboliškas bėgimas Anykščiai–Puntuko akmuo-Anykščiai 11, 6, 3 km distancijose vyks pasirinktinai, atsižvelgiant į savo fizinį pasirengimą.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Nenutraukti tradicijos gegužės 1 d. Anykščius paminint bėgimu.
2. Net ir virtualiai populiarinti bėgimą.
3. Įveikti 11 km arba trumpesnius 6, 3 km nuotolius – individualiai priimtiną atstumą, pagal kiekvieno pasiruošimą. Pasirinkta distancija turi būti įveikta vienu bėgimu, nestabdant laikrodžio.
4. Užprotokoluoti kiekvieno bėgiko įveiktą/pateiktą distanciją ir patalpinti juos viešai  Anykščių KKSC internetiniame puslapyje ir „Facebook“ tinkle.

III. DALYVIAI, SPECIALIOS SĄLYGOS

1. VIRTUALIAME bėgime gali dalyvauti visi pageidaujantys, savo laisva valia susipažinę su bėgimo nuostatais ir prisiėmę visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką.
2. Visiems dalyviams privaloma laikytis šalyje galiojančių karantino taisyklių (nebėgti didesnėse nei 2 žmonių grupėse, t.y. rekomenduojami/skatinami pavienių žmonių bėgimai  ir panašiai).
4. Kiekvienas dalyvis savaime sutinka, kad šio virtualaus bėgimo  organizatoriai visą jūsų pateiktą bėgimo informaciją ar nuotraukas gali laisvai, be atskiro jų sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
5. Norint dalyvauti virtualiame bėgime reikia: savarankiškai pasirinkti bėgimo trasą (tinka bet kokia jūsų pasirinkta danga (plentas, miško takeliai, laukai) ar bėgimo vieta, startuoti sau tinkamu laiku.
6. Šio virtualaus bėgimo organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu.

IV. APDOVANOJIMAI

Šis bėgimas yra VIRTUALUS – tai ne varžybos. NUGALĖTOJAI – visi bėgimo dalyviai, įveikę pasirinktą distanciją.

V. BĖGIMO DALYVIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS

11, 6 ir 3 km distancijas įveikę dalyviai savo pasiektus rezultatus (nufotografuotus arba surašytus), taip pat vardą, pavardę, miestą, nubėgtą distanciją prašomi atsiųsti el pšt. media@akksc.lt ir taip jie pateks į suformuotus „Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai“ bėgimo rezultatų sąrašus, kurie bus paskelbti akksc.lt svetainėje bei socialiniame „Facebook“ tinkle.

PERNAI VYKUSIO VIRTUALAUS BĖGIMO REZULTATAI

Autorius:

Pasidalinkite