Korupcijos prevencija

AKKSC korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas 2021-2023 m.

AKKSC korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro vadovų  viešųjų ir privačių interesų deklaracijos skelbiamos:  https://pinreg.vtek.lt/app/

Pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas:

Direktoriaus pavaduotojas