Reikalavimai neformaliajam vaikų švietimui dėl COVID–19 prevencijos

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendime dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų akcentuojama:

– Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

– Neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų klasių (grupių, srauto) mokinių kontakto;

–  Jei veiklos organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ar vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma, tarp veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;

– Kitais šio sprendimo nenurodytais atvejais neformaliojo vaikų švietimo programos gali būti vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m 2 plotą vienam besimokančiajam;

draudimas kontaktinėse veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Autorius:

Pasidalinkite