Dalyvaukite Anykščių rajono 3×3 krepšinio čempionate!
Bir16

Dalyvaukite Anykščių rajono 3×3 krepšinio čempionate!

  Anykščių kūno kultūros ir sporto centras kviečia krepšinio gerbėjus turiningai praleisti vasarą. Jau birželio mėnesio pabaigoje startuoja atviras rajono 3×3 krepšinio čempionatas, kuriame gali dalyvauti visi sporto entuziastai. Pirmenybės bus vykdomas pagal FIBA 3×3 krepšinio taisykles, su išimtimis. Preliminarus tvarkaraštis (data ir laikas gali keistis): • Kavarskas 2020-06-27, varžybų pradžia – 10.30 val. • Svėdasai 2020-07-04, varžybų pradžia – 10.30 val. • Mačionys 2020-07-18, varžybų pradžia – 10.30 val. • Troškūnai 2020-08-01, varžybų pradžia – 10.30 val. • Traupis 2020-08-15, varžybų pradžia – 10.30 val. • Anykščiai 2020-08-29, varžybų pradžia – 10.30 val. Komandų registracija vykdoma išankstiniu būdu, atsiuntus vardinę paraišką el. paštu gaudvinas.sniaukstas@akksc.lt likus ne mažiau negu 24 val. iki etapo pradžios. Renginio vietoje registracija vykdoma tik esant laisvoms vietoms. Startinis mokestis nėra taikomas. Atviro Anykščių rajono krepšinio 3×3 čempionato nuostatai Vardinė...

Skaityti daugiau
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl sporto ir kitų renginių sąlygų
Bir16

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl sporto ir kitų renginių sąlygų

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u: 1. Įpareigoti kultūros, pramogų ir kitus renginius, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, (toliau – renginiai) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis užtikrinti, kad: 1.1. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas atviroje erdvėje; 1.2. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje; 1.3. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę; 1.4. į renginį nebūtų įleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas); 1.5. renginio dalyviai ir (ar) žiūrovai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu; 1.6. dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima; 1.7. dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai; 1.8. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų; 1.9. gavus informaciją apie dalyviui ar žiūrovai nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir...

Skaityti daugiau