Anykštėnų projektui „Sportas man, tau ir kaimynui“ – žalia šviesa
Bir02

Anykštėnų projektui „Sportas man, tau ir kaimynui“ – žalia šviesa

Šių metų gegužės 29 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu paskirstytos lėšos pagal 2020 metų pradžioje vykdytą kvietimą teikti projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu. Iš pateiktų 165 projektų finansavimas skirtas tik 10,  tarp kurių ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos teiktas projektas „Sportas man, tau ir kaimynui“. Projekto „Sportas man, tau ir kaimynui“ tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, sudarant palankias sąlygas užsiimti mėgstama sporto veikla suremontuotose Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė“ sporto salės patalpose. Tikslui pasiekti numatoma atlikti Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė“ pastate esančios sporto salės remonto darbus: sporto veiklą ribojančių pertvarų demontavimas; esamų vidaus patalpų inžinerinių komunikacijų (elektros instaliacija, vandentiekis ir kanalizacija) pakeitimas naujomis; kompleksinis sienų, grindų ir lubų remontas; metalinių konstrukcijų panduso, kuris leistų užtikrinti optimalų neįgalių asmenų patekimą į sporto salę, įrengimas ir kiti būtini patalpų pritaikymo sporto veikloms darbai. Projektui skiriamas finansavimas iš Sporto fondo lėšų sudarys iki 49 190 Eur, dar iki 10 000 Eur numatoma skirti iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto. Tikimasi, kad racionaliai naudojant viešąsias lėšas bei tinkamai įveiklinant Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą vietos bendruomenei bus sudarytos reikiamos sąlygos bei pasiūlyta patraukli, kokybiška ir saugi aplinka užsiimti mėgstama sporto ir sveikatingumo veikla. Ypatingai džiugu, kad tiek projektus vertinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tiek Sporto komisija, į kurios sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kiti atstovai, palankiai įvertino pateiktą projektą, kuris nėra orientuotas į profesionalų ar aukšto meistriškumo sporto ugdymą, o yra skirtas plačiajai bendruomenės daliai, ypatingai mažiesiems...

Skaityti daugiau