Anykščių slidininkai kaupė patirtį jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse
Sau29

Anykščių slidininkai kaupė patirtį jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse

  Anykščių KKSC slidininkai sugrįžo iš jaunimo žiemos olimpinių žaidynių, kurios vyko Lozanos mieste Šveicarijoje. Žaidynėse dalyvavo 1800 sportininkų iš 80 pasaulio šalių. Slidinėjimo varžybose Lietuvos garbę gynė trys anykštėnai Eglė Savickaitė, Edvinas Šimonutis ir Irmantas Žilinskas, kuriuos ruošė Anykščių treneriai Algis ir Jaunius Drūsiai. Slidinėjimo kroso rungtyje Eglė finišavo 68-ta, Edvinas – 64- tas, Irmantas – 77- tas. Sprinto rungtyje liko Egle 63-ia, Edvinas – 56- tas, Irmantas – 81-as. 5 km distancijoje Eglė finišavo 65-ta, 10 km – Edvinas 57-tas, Irmantas 70- as. Varžybose startuodavo iki 87...

Skaityti daugiau
Anykščių KKSC imtynininkams – medaliai
Sau27

Anykščių KKSC imtynininkams – medaliai

  Praėjusį savaitgalį jaunieji Anykščių KKSC imtynininkai sėkmingai pasirodė atvirose Panevėžio miesto vaikų  (2009 m. gimusių ir jaunesnių) pirmenybėse. Čempionate dalyvavo beveik šimtas sportininkų iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Joniškio, Tauragės, Anykščių miestų bei rajonų Nugalėtoju savo svorio kategorijoje tapo Mangirdas Braždžiūnas, o bronzos medaliu džiaugėsi Kajus Kupčinskas....

Skaityti daugiau
Konkursas Anykščių KKSC direktoriaus pareigoms užimti
Sau24

Konkursas Anykščių KKSC direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigoms užimti. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį; turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigos veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, įstaigos administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, dokumentų valdymą, saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; išmanyti sporto politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant įstaigos veiklą; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Direktorius vykdo šias funkcijas: organizuoja Anykščių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;  užtikrina teisėtą, racionalų ir taupų lėšų bei jam patikėtą turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; Vadovauja Centro metinio veiklos, sportinio ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, organizuoja jų vykdymą; analizuoja ir vertina Centro darbo rezultatus, sudaro komisijas Centro veiklai gerinti bei kontrolei užtikrinti; teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, atlieka darbuotojų veiklos vertinimą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų pareiginės algos koeficientus, skiria priemokas bei premijas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršydamas darbo užmokesčio fondo bei atlieka kitas personalo valdymo funkcijas; pagal teisės aktų reikalavimus suderinęs su darbuotojų atstovais, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kitus dokumentus; pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką teikia apdovanoti sportininkus; leidžia Centro veiklą reglamentuojančius įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų; organizuoja ir vykdo sportininkų priėmimą į Centrą; teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užtikrina sutartinių įsipareigojimų vykdymą; inicijuoja ir organizuoja įvairių sporto projektų rengimą bei svarstymą, koordinuoja vykdomus projektus, organizuoja Savivaldybės sporto renginius, gyventojų sportinį užimtumą; bendradarbiauja su Anykščių rajono savivaldybės administracijos...

Skaityti daugiau
MKL: jaunieji anykštėnai įveikė Panevėžio ekipą
Sau23

MKL: jaunieji anykštėnai įveikė Panevėžio ekipą

                              Trečiadienį Anykščių KKSC (4-6) berniukų (2007 m. ir jaunes.) krepšinio komanda žaidė MKL U-13 čempionato rungtynes su Panevėžio SC (5-5) atstovais. Po pirmojo kėlinuko Ramūnio Šližio auklėtiniai pirmavo 15:11. Trapų skirtumą anykštėnai išsaugojo visų rungtynių metu ir šventė puikią pergalę 62:56. Daugiausia taškų AKKSC pelnė: M.Judickas – 16, K.Volkovas – 14, M.Čerškus –  13, Ž.K.Šapoka ir E.Sriubas – po 6 taškus....

Skaityti daugiau
ARSFL prasidės atkrintamosios varžybos
Sau21

ARSFL prasidės atkrintamosios varžybos

  Jau vasario pradžioje futbolo gerbėjai galės išvysti intriguojančias rungtynes. Po dviejų savaičių startuos Anykščių rajono salės futbolo pirmenybių atkrintamosios varžybos, kurių pirmajame etape susikaus 2-7 vietas reguliariajame čempionate užėmusios komandos. Vasario 2 dieną A.Baranausko mokyklos salėje susitiks: 12.00 val. „Stop“ – „Strėlės“ 13.00 val. „Veteranai“ – „Šiandien plotas“ 14.00 val. KKSC – „Dolcas“ Jei pasibaigus mačo laikui nugalėtojas nepaaiškės, bus mušami baudiniai. Laimėjusios komandos pateks į pusfinalio etapą, kuriame jau vietą užsitikrino reguliariajame čempionate triumfavęs „Spartako“ klubas. Nesėkmes patyrusios ekipos kovos dėl „Paguodos“ taurės....

Skaityti daugiau