Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. III ketv. FA ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai

Veiklos rezultatų ataskaita

————————————————-

2016 m. II ketv. FA ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai

Veiklos rezultatų ataskaita

————————————————-

2016 m. I ketv. FA ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas
————————————————-

2015 m. IV ketv. FA ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamaisis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

————————————————-

2015 m. III ketv. FA ataskaitos

2015 III ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2015 III ketv. aiškinamasis raštas ir finansavimo sumų likučiai

————————————————–

2015 m. II ketv. FA ataskaitos

2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II ketv. finansavimo sumų likučiai

2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas

————————————————–

2015 m. I ketv. FA ataskaitos

Anykščių KKSC 2015 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. I ketv. finansavimo sumų likučiai

2015 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas

————————————————–

2014 m. finansinė ataskaita

2014 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

————————————————–

Anykščių KKSC 2014 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultaltų ataskaita

————————————————–

Anykščių KKSC 2014 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būkles ataskaita

Veiklos rezultaltų ataskaita

————————————————-

Anykščių KKSC 2014 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultaltų ataskaita

————————————————–

Anykščių KKSC 2013 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

Anykščių KKSC finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis