Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eu)
1. Direktorius

1136

2. Direktoriaus pavaduotojas

710

3. Vadybininkas

511

4. Sporto treneriai

570

5. Vyr. buhalterė

639

6. Sekretorė

350

7. Kasininkas – sąskaitininkas

175

8. Bendruomenės slaugytojas

350

9. Vairuotojas

350

10. Valytoja

350

11. Darbininkas (aikštelės prižiūrėtojas)

350